I'm a title. ​Click here to edit me.

Bolyst

Gjennom vårt program Bulyst arbeider vi med nye prosjekt under mottoet:​
Her vil me leva - her vil me bu.
Vi er i gang med lørdagskafé. Vi planlegger flere kurs innen spennende felter. Følg med på kalenderen under. Her er alle aktivitetene lagret og oppdatert etter hvert.

Vi satser på bolyst og trivsel. Med dette mottoet skal vi oppnå målet om å få flere til å bosette seg og besøke Bakken krins og Hellesøy. Fler og fler fra "by´n" kjenner på verdien av å komme på landet. Bare turen ut her setter deg i godt humør, enten det er solrikt og fint eller det blåser og regner. For å gjøre området mer tilgjengelig for alle, er turgruppen aktiv med merking av stier. Så langt har vi tre stier ferdig merket og disse er beskrevet under.

Hvis noen av dere ønsker å delta på noe av det vi har i gang eller planlegger, ta kontakt. Dere finner kontaktinfo for hver sak.

Turstier i nordre Øygarden
Turstier i nordre Øygarden

Øygarden kommune og NMU har i mange år arbeidet med å merke stiene godt for å gjøre dem mer tilgjengelige. Nå har vi tre stier klare med skilt og kart. Sjekk vedlagte link.

Grillhytte
Grillhytte

NMU jobber med å få på plass en grillhytte i en av turløypene i løpet av året og en sentralt på Hellesøy i løpet av neste år. Bildet viser en modell.

Lørdagskafe
Lørdagskafe

Lørdagskafeen på bedehuset på Hellesøy er veldig populær for både gammel og ung. Sjekk kalenderen når neste kafe er åpen!

Klubber og Kurs
Klubber og Kurs

Vi setter i gang flere klubber og kurs etter hvert. Kan nevne i fleng fotoklubb, kunst og håndverkslag, gitar/musikk kurs, tegne/male kurs, garnfiske/garnhåndtering. Har du interesse for å være med å dra noe av dette, ta kontakt. Bildet er tatt av Tom Nilsen rett utenfor Hellesøy.

Sosiale kvelder på Hellesøy
Sosiale kvelder på Hellesøy

Quiskvelder, kulturkvelder? Sjekk hjemmesiden.

Hengjos Venner
Hengjos Venner
Fotoklubb
Fotoklubb

Fotoklubben er i gang, Se info. Foto Tom Nilsen

Hjelme Gamle kirke
Hjelme Gamle kirke

Hjelme Gamle er en kulturinstitusjon der den ligger i et fantastisk vakkert naustmiljø. NMU håper at kirken kan leve videre slik at det er mulig å legge til rette for konserter mv i store deler av året.