NMU er forkortelse for Nærmiljøutvalget Bakken Krins

NMU ble opprettet av Øygarden kommune for ca 15 år siden som et tiltak for å få bedre kontakt med folk i bygdene. I Øygarden er der 9 NMU´er, ett i hver krins.Kommunen har i noen tilfeller benyttet NMU som høringsinstans for planarbeid for eksempel.NMU Bakken krins er et aktivt NMU og styret har satt seg som mål å blåse mer liv i krinsen gjennom forskjellige aktiviteter. De styrende impulsene får NMU fra folkemøtene hvor innspill herfra blir lagt inn i planer.

NMU Bakken krins er i et LivOGLyst prosjekt (2014-2016)
som er fylkeskommunale stimuleringsmidler for å hjelpe mindre steder til å gjøre plassen mer attraktiv for fastboende og tilreisende. Det handler om bolyst og arbeid.Logoen er tegnet av sambygding Roger Johsen og viser de tre signalbyggene i bygden: Gamle Hjelme kirke, Adnestova på Sæle og Nothengjo på Hellesøy.Ønsker du å komme i kontakt med NMU, send e-post til styreleder Terje Nilsen - nmu@5334.no eller ring - 905 71 265. 

I'm a title. Click here to edit me